​​​​​​​​Training Guide


Sebelum Kursus​

Hendaklah mengetahui:

 • Tujuan
 • Tarikh kursus
 • Objektif-objektif kursus
 • Isi kandungan kursus
 • Apa jua yang diharapkan dari kursus

Semasa Kursus

Hendaklah:

 • Sentiasa mempunyai sikap positif dan fikiran terbuka serta tidak merendah-rendahkan, membuat aduan mengkritik yang tidak membina.
 • Sentiasa bekerjasama dalam menjayakan kursus.
 • Sentiasa menumpukan perhatian, peka, sedia berkomunikasi dan mengambil peranan aktif dalam apa jua aktiviti kursus.
 • Mengambil bahagian dalam perbincangan dan menumpukan perhatian kepada masalah yang dibangkitkan serta bersedia mendengar pendapat-pendapat peserta lain.
   

Selepas Kursus

Hendaklah:

 • Berbincang dengan pihak berkenaan di dalam organisasi masing-masing (pegawai atasan yang bertanggungjawab terhadap mereka) mengenai pengalaman dan apa jua yang mereka perolehi dari kursus serta projek lanjutan yang akan/perlu dilaksanakan.
 • Berusaha menggunakan dan mengimplementasikan apa jua pengetahuan dan kemahiran yang telah diperolehi.