IPA-vm.jpg

 

​Vision | Visi

​Pusat Kecemerlangan dalam Pembelajaran dan Pembangunan
ke Arah Perkhidmatan Awam yang Cemerlang 


Mission | Misi

Melengkapi Warga Perkhidmatan Awam dengan kemahiran serta kompetensi-kompetensi yang diperlukan bagi mencapai kecemerlangan dalam organisasi dan penyampaian perkhidmatan