Sign In
  

Institut Perkhidmatan Awam (IPA) membukakan tawaran kepada semua institusi dan firma konsultansi latihan dan konsultansi latihan persendirian dari dalam dan luar negara untuk menghadapkan kertas cadangan dan sebut harga bagi Program Pembelajaran dan Pembangunan dalam bidang Pengurusan dan Latihan dan Perkembangan.

Pemohon-pemohon yang berminat boleh mendapatkan dokumen-dokumen berkaitan bermula pada

Hari Sabtu, 16 Disember 2023 (8:30 PAGI)

Tarikh tutup penghantaran kertas cadangan dan sebut harga adalah 

Hari Sabtu, 6 Januari 2024 jam 9:00 Pagi Waktu Brunei (Di Lanjutkan)

Kertas cadangan dan sebut harga tersebut hanya akan diterima melalui sistem online di 

https://www.equotation.ipa.gov.bn:8080/

Pembayaran pendaftaran:
BND100.00 (Ringgit Brunei: Satu Ratus Ringgit Sahaja)
TIDAK TERMASUK TRANSAKSI PERBANKAN

ID Pengguna dan Kata Laluan untuk mengakses sistem online
akan diberikan semasa pendaftaran

Syarikat-syarikat di luar Negara Brunei Darussalam dikehendaki untuk menghantar slip pembayaran dengan menyatakan Nama Syarikat dan nombor rujukan yang diberikan sebagai bukti pembayaran melalui faksimili atau emel. ID Pengguna dan Kata Laluan untuk mengakses sistem online akan diberikan semasa pendaftaran.

Pendaftaran hendaklah disertakan dengan salinan lesen syarikat.

Bayaran:
Kaunter Penyambut Tetamu, Aras 1
Institut Perkhidmatan Awam
Jabatan Perdana Menteri
Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba
Gadong BE3119
Negara Brunei Darussalam

Waktu Menerima Bayaran:
Isnin hingga Khamis
8:30 pagi hingga 11:30 pagi 
1:45 petang hingga 3.30 petang

Cheque atau
Telegraphic Transfer:

GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM BANK ISLAM BRUNEI DARUSSALAM BANDAR SERI BEGAWAN BRANCH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Sila hubungi Pejabat Hal Ehwal Korporat untuk mendapatkan nombor akaun.


1/7/2024
  

​NOTIS SEBUT HARGA

 

TAJUK SEBUT HARGA :

 IPA/PENT/SEBHAR/512

PERKHIDMATAN PENGAWALAN KESELAMATAN BAGI TEMPOH (2) TAHUN

DI INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM

 

TARIKH TUTUP BAGI SEBUT HARGA

SELASA, 31 OKTOBER 2023

JAM 8.45 PAGI

 

YURAN SEBUT HARGA :  

BND$5.00

(TIDAK DIKEMBALIKAN)

 

SYARAT-SYARAT TAWARAN :

1.       Tawaran-tawaran adalah dipelawa dari Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan mempunyai sijil Pendaftaran Akta Nama-Nama Perniagaan (Section 16 & 17) yang sah.

 

2.       Dokumen Tawaran, Borang Tawaran serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Kaunter Penyambut Tetamu, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119 semasa waktu-waktu bekerja mulai hari Selasa, 17 Oktober 2023, jam 8.30 pagi.

 

3.       Yuran sebut harga berjumlah BND$5.00 (tidak dikembalikan) adalah menggunakan Wang Tunai sahaja. Pembayaran hendaklah dibuat di Kaunter Penyambut Tetamu, Aras 1, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119:

 

Waktu Menerima Bayaran


Isnin hingga Khamis


8:30 pagi hingga 11:30 pagi


1:45 petang hingga 3:30 petang


 

4.       Sila pastikan resit bayaran di terima setelah pembayaran dibuat. Yuran sebut harga tidak akan dikembalikan kepada syarikat-syarikat sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya.

 

5.       Setiap Borang Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah disertakan dengan Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan, Lesen Rampaian, Salinan Resit Bayaran Dokumen Tawaran, Salinan Kad Pengenalan/ Pasport Pemilik Syarikat, Daftar Pemilik Syarikat dan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat.

 

6.       Tawaran hendaklah dimuatkan dalam sampul surat yang tertutup rapi (sealed) dan pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis dengan Tajuk Tawaran, Bilangan Tawaran dan Tarikh Tutup Tawaran seperti yang diiklankan tanpa menunjukkan pengenalan syarikat dan ditujukan kepada :

 

Pengerusi


Jawatankuasa Sebut Harga


Institut Perkhidmatan Awam


Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba


Gadong BE3119


Negara Brunei Darussalam


 

7.       Tawaran yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang terletak Lobi Institut Perkhidmatan Awam, Aras 1 tidak lewat hari Selasa, 31 Oktober 2023 jam 8.45 pagi.

 

8.       Tawaran-tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan dikira sebagai tawaran yang tidak sah diterima dan tidak akan dilayan.

 

9.       Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya terikat menerima tawaran yang terendah.

 

Perhatian: Sila bawa Salinan Sijil Pendaftaran semasa mengambil dokumen tawaran.

 

Sebarang pertanyaan dan penerangan lanjut mengenai perkara berikut, bolehlah berhubung terus ke talian Pejabat Hal Ehwal Korporat +673 2452223 (5 talian) atau melalui e-mel: js@ipa.gov.bn


  

NOTIS SEBUT HARGA

TAJUK SEBUT HARGA (1) :
 IPA/PENT/SVC/512 Pt. 2
PENYEWA/PENGUSAHA KIOSK MAKANAN DI INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM

TAJUK SEBUT HARGA (2) :
IPA/PENT/SVC/512 Pt. 2
PERKHIDMATAN PENGAWALAN KESELAMATAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
DI INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM

TAJUK SEBUT HARGA (3) :
IPA/PENT/SVC/512 Pt. 2
TAWARAN BAGI MEMBEKALKAN KOMPUTER RIBA UNTUK 
​MAKMAL KOMPUTER

TARIKH TUTUP BAGI SEBUT HARGA (1) HINGGA (3) :
SELASA, 29 OGOS 2023
JAM 8.30 PAGI

YURAN SEBUT HARGA :
BND$5.00 SETIAP TAJUK SEBUT HARGA
(TIDAK DIKEMBALIKAN)​

SYARAT-SYARAT TAWARAN :
1. Tawaran-tawaran adalah dipelawa dari Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha
Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan mempunyai sijil
Pendaftaran Akta Nama-Nama Perniagaan 
(Section 16 & 17) yang sah.

2. Dokumen Tawaran, Borang Tawaran serta keterangan lanjut 
boleh diperolehi di 
Kaunter Penyambut Tetamu, 
Institut Perkhidmatan Awam, 
Jabatan Perdana Menteri, 
Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba,Gadong BE3119 
semasa waktu-waktu bekerja mulai hari Selasa,
15 Ogos 2023, jam 8.30 pagi.

3. Yuran sebut harga berjumlah BND$5.00 (tidak dikembalikan) adalah menggunakan Wang Tunai sahaja.
Pembayaran hendaklah dibuat di 
Kaunter Penyambut Tetamu, Aras 1, 
Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan
Perdana Menteri, Simpang 256-24, 
Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119:

Waktu Menerima Bayaran
Isnin hingga Khamis
8:30 pagi hingga 11:30 pagi
1:45 petang hingga 3:00 petang
Sabtu
8:30 pagi hingga 11:00 pagi

4. Sila pastikan resit bayaran di terima setelah pembayaran dibuat. Yuran sebut harga tidak akan
dikembalikan kepada syarikat-syarikat sama ada yang berjaya 
atau yang tidak berjaya.

5. Setiap Borang Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah disertakan dengan Salinan Sijil
Pendaftaran Perniagaan, Lesen Rampaian, Salinan Resit Bayaran Dokumen Tawaran, Salinan Kad
Pengenalan/ Pasport Pemilik Syarikat, Daftar Pemilik Syarikat dan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat.

6. Tawaran hendaklah dimuatkan dalam sampul surat yang 
tertutup rapi (sealed) dan pada bahagian atas
sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis dengan 
Tajuk Tawaran, Bilangan Tawaran dan 
Tarikh Tutup Tawaran seperti yang diiklankan 
tanpa menunjukkan pengenalan syarikat dan ditujukan kepada :

Pengerusi
Jawatankuasa Sebut Harga
Institut Perkhidmatan Awam
Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba
Gadong BE3119
Negara Brunei Darussalam

7. Tawaran yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang terletak Lobi Institut
Perkhidmatan Awam, Aras 1 
tidak lewat hari Selasa, 29 Ogos 2023 jam 8.30 pagi.

8. Tawaran-tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan dikira sebagai tawaran
yang tidak sah diterima dan tidak akan dilayan.

9. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei
Darussalam tidak semestinya terikat menerima 
tawaran yang terendah.

Perhatian: Sila bawa Salinan Sijil Pendaftaran semasa mengambil dokumen tawaran.

Sebarang pertanyaan dan penerangan lanjut mengenai perkara berikut, bolehlah berhubung terus ke talian
Pejabat Hal Ehwal Korporat +673 2452223 (5 talian) atau 
melalui e-mel: js@ipa.gov.bn 


8/30/2023
  

NOTIS SEBUT HARGA

 

TAJUK SEBUT HARGA (1) :

 IPA/PENT/SVC/512 Pt. 2

PENYEWA/PENGUSAHA KIOSK MAKANAN DI INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM

 

TAJUK SEBUT HARGA (2) :

IPA/PENT/SVC/512 Pt. 2

WIRING, SUPPLY AND INSTALL LED “KELUAR" SIGN AT INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM

 

TAJUK SEBUT HARGA (3) :

IPA/PENT/SVC/512 Pt. 2

WIRING, SUPPLY AND INSTALL EMERGENCY LIGHT AT INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM

 

TAJUK SEBUT HARGA (4) :

IPA/PENT/SVC/512 Pt. 2

KERJA-KERJA PENGGANTIAN LANTAI “TILE" DI INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM

 

TARIKH TUTUP BAGI SEBUT HARGA (1) HINGGA (4) :

SELASA, 21 MAC 2023

JAM 8.45 PAGI

 

YURAN SEBUT HARGA :  

BND$5.00 SETIAP TAJUK SEBUT HARGA

(TIDAK DIKEMBALIKAN)

 

SYARAT-SYARAT TAWARAN :

1.      Tawaran-tawaran adalah dipelawa dari Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan mempunyai sijil Pendaftaran Akta Nama-Nama Perniagaan (Section 16 & 17) yang sah.

2.      Dokumen Tawaran, Borang Tawaran serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Kaunter Penyambut Tetamu, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119 semasa waktu-waktu bekerja mulai hari Selasa, 07 Mac 2023, jam 8.30 pagi.


 

3.      Yuran sebut harga berjumlah BND$5.00 (tidak dikembalikan) adalah menggunakan Wang Tunai sahaja. Pembayaran hendaklah dibuat di Kaunter Penyambut Tetamu, Aras 1, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119:


 

Waktu Menerima Bayaran


Isnin hingga Khamis


8:30 pagi hingga 11:30 pagi


1:45 petang hingga 3:00 petang


Sabtu


8:30 pagi hingga 11:00 pagi


 

4.      Sila pastikan resit bayaran di terima setelah pembayaran dibuat. Yuran sebut harga tidak akan dikembalikan kepada syarikat-syarikat sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya.

​ 

5.      Setiap Borang Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah disertakan dengan Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan, Lesen Rampaian, Salinan Resit Bayaran Dokumen Tawaran, Salinan Kad Pengenalan/ Pasport Pemilik Syarikat, Daftar Pemilik Syarikat dan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat.

 

6.      Tawaran hendaklah dimuatkan dalam sampul surat yang tertutup rapi (sealed) dan pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis dengan Tajuk Tawaran, Bilangan Tawaran dan Tarikh Tutup Tawaran seperti yang diiklankan tanpa menunjukkan pengenalan syarikat dan ditujukan kepada :


 

Pengerusi


Jawatankuasa Sebut Harga


Institut Perkhidmatan Awam


Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba


Gadong BE3119


Negara Brunei Darussalam


 

7.      Tawaran yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang terletak Lobi Institut Perkhidmatan Awam, Aras 1 tidak lewat hari Selasa, 21 Mac 2023 jam 8.45 pagi.


 

8.      Tawaran-tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan dikira sebagai tawaran yang tidak sah diterima dan tidak akan dilayan.


 

9.      Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya terikat menerima tawaran yang terendah.

Perhatian: Sila bawa Salinan Sijil Pendaftaran semasa mengambil dokumen tawaran.
 
Sebarang pertanyaan dan penerangan lanjut mengenai perkara berikut, bolehlah berhubung terus ke talian Pejabat Hal Ehwal Korporat +673 2452223 (5 talian) atau melalui e-mel: js@ipa.gov.bn


3/22/2023
  

NOTIS SEBUT HARGA

 

TAJUK SEBUT HARGA :

 IPA/PENT/SVC/513

KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH

BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

 

TARIKH TUTUP BAGI SEBUT HARGA :

SELASA, 24 JANUARI 2023

JAM 8.45 PAGI

 

YURAN SEBUT HARGA :  

BND$5.00 SETIAP TAJUK SEBUT HARGA

(TIDAK DIKEMBALIKAN)

 

SYARAT-SYARAT TAWARAN :

1.       Tawaran-tawaran adalah dipelawa dari Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan mempunyai sijil Pendaftaran Akta Nama-Nama Perniagaan (Section 16 & 17) yang sah.

 

2.       Dokumen Tawaran, Borang Tawaran serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Kaunter Penyambut Tetamu, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119 semasa waktu-waktu bekerja mulai hari Khamis, 05 Januari 2023, jam 8.30 pagi.


 

3.       Yuran sebut harga berjumlah BND$5.00 (tidak dikembalikan) adalah menggunakan Wang Tunai sahaja. Pembayaran hendaklah dibuat di Kaunter Penyambut Tetamu, Aras 1, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119:


 


Waktu Menerima Bayaran


Isnin hingga Khamis


8:30 pagi hingga 11:30 pagi


1:45 petang hingga 3:30 petang


 

4.       Sila pastikan resit bayaran di terima setelah pembayaran dibuat. Yuran sebut harga tidak akan dikembalikan kepada syarikat-syarikat sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya.

 

5.       Setiap Borang Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah disertakan dengan Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan, Lesen Rampaian, Salinan Resit Bayaran Dokumen Tawaran, Salinan Kad Pengenalan/ Pasport Pemilik Syarikat, Daftar Pemilik Syarikat dan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat.


 

6.       Tawaran hendaklah dimuatkan dalam sampul surat yang tertutup rapi (sealed) dan pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis dengan Tajuk Tawaran, Bilangan Tawaran dan Tarikh Tutup Tawaran seperti yang diiklankan tanpa menunjukkan pengenalan syarikat dan ditujukan kepada :


 


Pengerusi


Jawatankuasa Sebut Harga


Institut Perkhidmatan Awam


Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba


Gadong BE3119


Negara Brunei Darussalam


 

7.       Tawaran yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang terletak Lobi Institut Perkhidmatan Awam, Aras 1 tidak lewat hari Selasa, 24 Januari 2023 jam 8.45 pagi.


 

8.       Tawaran-tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan dikira sebagai tawaran yang tidak sah diterima dan tidak akan dilayan.


 

9.       Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya terikat menerima tawaran yang terendah.

 

Perhatian: Sila bawa Salinan Sijil Pendaftaran semasa mengambil dokumen tawaran.

 

Sebarang pertanyaan dan penerangan lanjut mengenai perkara berikut, boleh berhubung terus ke talian Pejabat Hal Ehwal Korporat +673 2452223 (5 talian) atau melalui e-mel: js@ipa.gov.bn1/25/2023
  

TAWARAN MENGHADAPKAN KERTAS CADANGAN DAN SEBUTHARGA
BAGI PROGRAM PEMBELAJARAN DAN PEMBANGUNAN DI INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM
BAGI SESI 01 APRIL 2023 HINGGA 31 MAC 2024

Institut Perkhidmatan Awam (IPA) membukakan tawaran kepada semua institusi dan firma konsultansi latihan dan konsultansi latihan persendirian dari dalam dan luar negara untuk menghadapkan kertas cadangan dan sebut harga bagi Program Pembelajaran dan Pembangunan dalam bidang Pengurusan dan Latihan dan Perkembangan.

Pemohon-pemohon yang berminat boleh mendapatkan dokumen-dokumen berkaitan bermula pada hari KHAMIS, 
05 JANUARI 2023 (8:30 PAGI) waktu Brunei.

Kertas cadangan dan sebut harga tersebut hanya akan diterima melalui sistem online di http://www.equotation.ipa.gov.bn:8080/

Pemohon-pemohon adalah diperlukan untuk membuat pembayaran pendaftaran sebanyak BND100.00 (Ringgit Brunei: Satu Ratus Ringgit Sahaja) TIDAK TERMASUK TRANSAKSI PERBANKAN. ID pengguna dan kata laluan untuk mengakses sistem online akan dihantar melalui emel.

Pendaftaran hendaklah disertakan dengan salinan lesen syarikat. Yuran pendaftaran tidak akan dikembalikan dan pembayaran boleh dibuat secara:

1. Bayaran Tunai ke:

PEJABAT HAL EHWAL KORPORAT
Kaunter Penyambut Tetamu, Aras 1
Institut Perkhidmatan Awam
Jabatan Perdana Menteri
Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba
Gadong BE3119
Negara Brunei Darussalam

Waktu Menerima Bayaran:
Isnin hingga Khamis
8:30 pagi hingga 11:30 pagi 
1:45 petang hingga 3.30 petang

2. Cheque atau Telegraphic Transfer:

GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM
BANK ISLAM BRUNEI DARUSSALAM
BANDAR SERI BEGAWAN BRANCH
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

*Sila Hubungi Pejabat Hal Ehwal Korporat untuk mendapatkan Nombor Akaun*

Tarikh tutup penghantaran kertas cadangan dan sebut harga berkenaan pada hari:

SELASA, 24 JANUARI 2023, JAM 8.45 PAGI WAKTU BRUNEI

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai perkara berikut boleh menghubungi:-
Emel: erfq2020@ipa.gov.bn | Telefon: +6732452223 (5 talian)
1/26/2023
  

​TAJUK SEBUT HARGA (1) :

 IPA/PENT/SVC/512 Pt. 2
SUPPLY AND INSTALL SOMFY MOTORIZED CURTAIN RAIL AT INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM

TAJUK SEBUT HARGA (2) :
IPA/PENT/SVC/512 Pt. 2
EXTERNAL REPAIR AND REPAINTING WORKS FOR ROOF AND DOORS AT INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM

TAJUK SEBUT HARGA (3) :
IPA/PENT/SVC/512 Pt. 2
MEMBEKAL DAN MEMASANG SILING ALUMINIUM DARI TINGKAT 1 - 5 DI INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM

TARIKH TUTUP BAGI SEBUT HARGA (1) HINGGA (3) :
SELASA, 17 JANUARI 2023
JAM 8.45 PAGI

YURAN SEBUT H​​ARGA :
BND$5.00 SETIAP TAJUK SEBUT HARGA
(TIDAK DIKEMBALIKAN)


SYARAT-SYARAT TAWARAN :

1. Tawaran-tawaran adalah dipelawa dari Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha
Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan mempunyai sijil
Pendaftaran Akta Nama-Nama Perniagaan (Section 16 & 17) yang sah.
2. Dokumen Tawaran, Borang Tawaran serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Kaunter Penyambut
Tetamu, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba,
Gadong BE3119 semasa waktu-waktu bekerja mulai hari Selasa, 03 Januari 2023, jam 8.30 pagi.
3. Yuran sebut harga berjumlah BND$5.00 (tidak dikembalikan) adalah menggunakan Wang Tunai sahaja.

Pembayaran hendaklah dibuat di Kaunter Penyambut Tetamu, Aras 1, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan
Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119:

​​Waktu Menerima Bayaran
Isnin hingga Khamis
8:30 pagi hingga 11:30 pagi
1:45 petang hingga 3:30 petang

4. Sila pastikan resit bayaran di terima setelah pembayaran dibuat. Yuran sebut harga tidak akan
dikembalikan kepada syarikat-syarikat sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya.
5. Setiap Borang Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah disertakan dengan Salinan Sijil
Pendaftaran Perniagaan, Lesen Rampaian, Salinan Resit Bayaran Dokumen Tawaran, Salinan Kad
Pengenalan/ Pasport Pemilik Syarikat, Daftar Pemilik Syarikat dan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul
surat.
6. Tawaran hendaklah dimuatkan dalam sampul surat yang tertutup rapi (sealed) dan pada bahagian atas
sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis dengan Tajuk Tawaran, Bilangan Tawaran dan Tarikh Tutup
Tawaran seperti yang diiklankan tanpa menunjukkan pengenalan syarikat dan ditujukan kepada :

Pengerusi
Jawatankuasa Sebut Harga
Institut Perkhidmatan Aw​am
Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba
Gadong BE3119
Negara Brunei Darussalam

7. Tawaran yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang terletak Lobi Institut
Perkhidmatan Awam, Aras 1 tidak lewat hari Selasa, 17 Januari 2023 jam 8.45 pagi.
8. Tawaran-tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan dikira sebagai tawaran
yang tidak sah diterima dan tidak akan dilayan.
9. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei
Darussalam tidak semestinya terikat menerima tawaran yang terendah.
Perhatian: Sila bawa Salinan Sijil Pendaftaran semasa mengambil dokumen tawaran.

Sebarang pertanyaan dan penerangan lanjut mengenai perkara berikut, bolehlah berhubung terus ke talian
Pejabat Hal Ehwal Korporat +673 2452223 (5 talian) atau melalui e-mel: js@ipa.gov.bn 1/18/2023
  

​NOTIS SEBUT HARGA

TAJUK SEBUT HARGA (1) :

IPA/PENT/SVC/512 Pt. 2

TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAGIAN-BAHAGIAN KOMPUTER UNTUK DINAIKAN TARAF BAGI MAKMAL-MAKMAL KOMPUTER

TAJUK SEBUT HARGA (2) :

IPA/PENT/SVC/512 Pt. 2

TAWARAN BAGI MEMBEKAL KAMERA

TAJUK SEBUT HARGA (3) :

IPA/PENT/SVC/512 Pt. 2

TAWARAN BAGI MEMBEKAL KAMERA YANG BERKEUPAYAAN UNTUK MENGAMBIL VIDEO

TARIKH TUTUP BAGI SEBUT HARGA (1) HINGGA (3) :

SELASA, 15 NOVEMBER 2022

JAM 8.45 PAGI

YURAN SEBUT HARGA :

BND$5.00 SETIAP TAJUK SEBUT HARGA

(TIDAK DIKEMBALIKAN) 


SYARAT-SYARAT TAWARAN :
1. Tawaran-tawaran adalah dipelawa dari Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan mempunyai sijil Pendaftaran Akta Nama-Nama Perniagaan (Section 16 & 17) yang sah.

2. Dokumen Tawaran, Borang Tawaran serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Pejabat Hal Ehwal Korporat, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119 semasa waktu-waktu bekerja mulai hari Selasa, 25 Oktober 2022, jam 8.30 pagi.

3. Yuran sebut harga berjumlah BND$5.00 (tidak dikembalikan) adalah menggunakan Wang Tunai sahaja. Pembayaran hendaklah dibuat di Kaunter Penyambut Tetamu, Aras 1, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119:

Waktu Menerima Bayaran
Isnin hingga Khamis
8:30 pagi hingga 11:30 pagi

4. Sila pastikan resit bayaran di terima setelah pembayaran dibuat. Yuran sebut harga tidak akan dikembalikan kepada syarikat-syarikat sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya.

5. Setiap Borang Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah disertakan dengan Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan, Lesen Rampaian, Salinan Resit Bayaran Dokumen Tawaran, Salinan Kad Pengenalan/ Pasport Pemilik Syarikat, Daftar Pemilik Syarikat dan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat.

6. Tawaran hendaklah dimuatkan dalam sampul surat yang tertutup rapi (sealed) dan pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis dengan Tajuk Tawaran, Bilangan Tawaran dan Tarikh Tutup Tawaran seperti yang diiklankan tanpa menunjukkan pengenalan syarikat dan ditujukan kepada :

Pengerusi
Jawatankuasa Sebut Harga
Institut Perkhidmatan Awam
Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba
Gadong BE3119
Negara Brunei Darussalam

7. Tawaran yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang terletak Lobi Institut Perkhidmatan Awam, Aras 1 tidak lewat hari Selasa, 15 November 2022 jam 8.45 pagi.

8. Tawaran-tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan dikira sebagai tawaran yang tidak sah diterima dan tidak akan dilayan.

9. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya terikat menerima tawaran yang terendah.

Perhatian: Sila bawa Salinan Sijil Pendaftaran semasa mengambil dokumen tawaran.

Sebarang pertanyaan dan penerangan lanjut mengenai perkara berikut, bolehlah berhubung terus ketalian Pejabat Hal Ehwal Korporat IPA +673 2452223 (5 talian) atau melalui e-mel js@ipa.gov.bn


​​​​

11/16/2022
  

NOTIS SEBUT HARGA

 

TAJUK SEBUT HARGA (1) :

 IPA/PENT/SVC/513

TAWARAN BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN DAN PEMASANGAN SILING ALUMINIUM (ONE-OFF)

 

TAJUK SEBUT HARGA (2) :

IPA/PENT/SVC/513

TAWARAN BAGI KERJA-KERJA PEMBEKALAN DAN PEMBUATAN PENTAS YANG BOLEH DIPASANG-CABUT DAN DIPINDAH (PORTABLE STAGE)

 

TAJUK SEBUT HARGA (3) :

IPA/PENT/SVC/513

PERKHIDMATAN KESELAMATAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN

 

TAJUK SEBUT HARGA (4) :

IPA/PENT/SVC/513

KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH

BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

 

TARIKH TUTUP BAGI SEBUT HARGA (1) HINGGA (4) :

SELASA, 28 JUN 2022

JAM 8.30 PAGI

 

YURAN SEBUT HARGA :  

BND$5.00  SETIAP TAJUK SEBUT HARGA

(TIDAK DIKEMBALIKAN)

 

SYARAT-SYARAT TAWARAN :

1.      Tawaran-tawaran adalah dipelawa dari Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan mempunyai sijil Pendaftaran Akta Nama-Nama Perniagaan (Section 16 & 17) yang sah.

2.      Dokumen Tawaran, Borang Tawaran serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Pejabat Hal Ehwal Korporat, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119 semasa waktu-waktu bekerja mulai hari Selasa, 14 Jun 2022, jam 8.30 pagi.

 

3.      Yuran sebut harga berjumlah BND$5.00 (tidak dikembalikan) adalah menggunakan Wang Tunai sahaja. Pembayaran hendaklah dibuat di Kaunter Pembayaran, Pejabat Hal Ehwal Korporat, Aras 4, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119:

 

Waktu Menerima Bayaran

Isnin hingga Khamis

8:30 pagi hingga 11:30 pagi

 

4.      Sila pastikan resit bayaran di terima setelah pembayaran dibuat. Yuran sebut harga tidak akan dikembalikan kepada syarikat-syarikat sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya.
 

 

 

5.      Setiap Borang Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah disertakan dengan Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan, Lesen Rampaian, Salinan Resit Bayaran Dokumen Tawaran, Salinan Kad Pengenalan/ Pasport Pemilik Syarikat, Daftar Pemilik Syarikat dan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat.

 

6.      Tawaran hendaklah dimuatkan dalam sampul surat yang tertutup rapi (sealed) dan pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis dengan Tajuk Tawaran, Bilangan Tawaran dan Tarikh Tutup Tawaran seperti yang diiklankan tanpa menunjukkan pengenalan syarikat dan ditujukan kepada :

 

Pengerusi

Jawatankuasa Sebut Harga

Institut Perkhidmatan Awam

Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba

Gadong BE3119

Negara Brunei Darussalam

 

7.      Tawaran yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang terletak Lobi Institut Perkhidmatan Awam, Aras 1 tidak lewat hari Selasa, 28 Jun 2022 jam 8.30 pagi.

 

8.      Tawaran-tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan dikira sebagai tawaran yang tidak sah diterima dan tidak akan dilayan.

 

9.      Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya terikat menerima tawaran yang terendah.

 
Perhatian: Sila bawa Salinan Sijil Pendaftaran semasa mengambil dokumen tawaran.
 
Sebarang pertanyaan dan penerangan lanjut mengenai perkara berikut, bolehlah berhubung terus ketalian Pejabat Hal Ehwal Korporat IPA +673 2452223 (5 talian) atau melalui e-mel js@ipa.gov.bn6/29/2022
  

​INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM

JABATAN PERDANA MENTERI

NOTIS SEBUTHARGA

TAJUK TAWARAN (1) :
 IPA/PENT/SVC/388 PT.7
PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DALAM BANGUNAN 
BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

TAJUK TAWARAN (2) :
IPA/PENT/SVC/388 PT.7
PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMELIHARAAN DAN PEMBERSIHAN LUAR BANGUNAN 
BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

TAJUK TAWARAN (3) :
IPA/PENT/SVC/388 PT.7
PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH 
BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

TARIKH TUTUP BAGI TAWARAN (1) HINGGA (3)
SELASA, 10 MEI 2022
JAM 8.30 PAGI

YURAN TAWARAN :  
BND$30.00  SETIAP TAJUK TAWARAN
(TIDAK DIKEMBALIKAN)

SYARAT-SYARAT TAWARAN :
1. Tawaran adalah dipelawa dari Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan mempunyai sijil Pendaftaran Akta Nama-Nama Perniagaan (Section 16 & 17) yang sah.

2. Dokumen Tawaran, Borang Tawaran serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Pejabat Hal Ehwal Korporat, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119 semasa waktu-waktu bekerja mulai hari Isnin, 25 April 2022, jam 8.30 pagi.

3. Yuran tawaran berjumlah BND$30.00 (tidak dikembalikan) adalah dikehendaki pembayarannya menggunakan Wang Tunai sahaja. Pembayaran hendaklah dibuat di Kaunter Pembayaran, Pejabat Hal Ehwal Korporat, Aras 4, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba, Gadong BE3119 :

Waktu Menerima Bayaran
Isnin hingga Khamis
8:30 pagi hingga 11:30 pagi 
Sabtu
Tutup

4. Sila pastikan resit bayaran di terima setelah pembayaran dibuat. Yuran tawaran tidak akan dikembalikan kepada syarikat-syarikat sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya.


5. Setiap Borang Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah disertakan dengan Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan, Lesen Rampaian, Salinan Resit Bayaran Dokumen Tawaran, Salinan Kad Pengenalan/ Pasport Pemilik Syarikat, Daftar Pemilik Syarikat dan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat.

6. Tawaran hendaklah dimuatkan dalam sampul surat yang tertutup rapi (sealed) dan pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis dengan Tajuk Tawaran, Bilangan Tawaran dan Tarikh Tutup Tawaran seperti yang diiklankan tanpa menunjukkan pengenalan syarikat dan ditujukan kepada :

Pengerusi
Jawatankuasa Sebut Harga
Institut Perkhidmatan Awam
Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba
Gadong BE3119
Negara Brunei Darussalam

7. Tawaran yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga yang terletak Lobi Institut Perkhidmatan Awam, Aras 1 tidak lewat hari Selasa, 10 Mei 2022 jam 8:30 pagi.

8. Tawaran-tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan dikira sebagai tawaran yang tidak sah diterima dan tidak akan dilayan.

9. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya terikat menerima tawaran yang terendah.


Perhatian: Sila bawa Salinan Sijil Pendaftaran semasa mengambil dokumen tawaran.

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai perkara berikut sebelum penyerahan, sila hubungi Pejabat Hal Ehwal Korporat (js@ipa.gov.bn) di +673 2452223 (5 talian).5/11/2022
  

INSTRUCTIONS AND REQUIREMENTS FOR

THE SUBMISSION OF PROPOSALS AND QUOTATIONS TO CONDUCT

SERVICE EXCELLENCE WORKSHOP FOR INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM (IPA)

 

We are pleased to inform you that Institut Perkhidmatan Awam (IPA) is inviting training providers / consultants to submit Proposals and Quotations to conduct Service Excellence Workshop for Institut Perkhidmatan Awam through our Online Dropbox.

 

Interested companies may submit proposals and quotations commencing on TUESDAY, 26 APRIL 2022 (8:15 AM) Brunei GMT.

 

Submission of proposals and quotations will only be accepted through Online Dropbox.

 

Participating companies are required to pay the registration fee of BND100.00 (Brunei Dollars: One Hundred Only) EXCLUDING THE BANK SERVICE CHARGE INCURRED DURING TRANSACTION.

 

For companies outside of Brunei Darussalam, as proof of payment, kindly email the payment slip by quoting your Company Name and any given reference number. The link to access the Online Dropbox will be shared once payment has been made.

 

Any registration should be accompanied with a copy of the company license.

 

The registration fee is non-refundable and can be made either by:

 

 1. Payment of Cash to:-

   

  OFFICE OF CORPORATE AFFAIRS
  Level 4, Institut Perkhidmatan Awam
  Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba
  Brunei Darussalam

   

  Monday – Thursday : 8:30 AM – 11:30 AM

   

  2.       Payment via Cheque or Telegraphic Transfer to:-

   

  GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM

  BANK ISLAM BRUNEI DARUSSALAM

  BANDAR SERI BEGAWAN BRANCH

  BRUNEI DARUSSALAM

   

  *Please Contact Office of Corporate Affairs to Receive the Account Number*

   

  The closing date for submission of proposals and quotations through online Dropbox must not be later than:

  TUESDAY, 10 MAY 2022 AT 8:30 AM BRUNEI GMT

   

  Any further queries on the following matters prior to the submission, please contact Office of Corporate Affairs (js@ipa.gov.bn) at +673 2452223 (5 lines).


5/11/2022
  

The Civil Service College (CSC), as Singapore's designated PSTI, has played host to the Study Visit and Roundtable on 2 – 4 July 2019 for all Training Institutes from the ASEAN member countries. Brunei was represented by two senior officers from the Civil Service Institute. The Study Visit was filled with sharing sessions by PSTIs particularly on Public Service Transformation journey as well as practical activities in view of the world changing context.Fruitful and robust discussions were held on how ASEAN PSTI Network could supportPublic Sector Transformation in deepening core skills and building new capabilities of the people. Learning journeys were also made to the Institute for Lifelong Learning (LLI) and Tampines Hub, showcasing project evidencessupporting Singapore's Public Service Transformation.

 

The Roundtable on the other was held at INN x CSC, a sandbox for creating collaboration, innovation, and learning ecosystem for all public officers. It is also simultaneously an "experimental space" for Public Officers to ideate and safely try out new ideas and for CSC to work out the ecosystem for progressive ways of fostering learning. The Roundtable gave the opportunity for PSTI membersto exchange best practices and discuss common challenges in key areas pertaining to "Developing Leaders for a Digital Era".


4/1/2022
  

We are pleased to inform you that Institut Perkhidmatan Awam / Civil Service Institute (IPA) is currently offering training providers / consultants for a request for Proposal and Quotations for Training Services at Institut Perkhidmatan Awam for the Session 01 APRIL 2020 UNTIL 31 MARCH 2022 through our online system.

Interested companies may submit their proposals and quotations to conduct IPA training Programme (for the session 01 April 2020 until 31 March 2022) commencing 

MONDAY, 13 JANUARY 2020 (8:15 AM) Brunei GMT.

Submission of proposals and quotations will only be accepted through our online system at http://www.equotation.ipa.gov.bn:8080/ 

Participating companies are required to pay the registration fee of BND100.00 (Brunei Dollars: One Hundred Only) EXCLUDING THE BANK SERVICE CHARGE INCURRED DURING TRANSACTION. User ID and password to access the online system will only be provided upon registration.

For companies outside of Brunei Darussalam, as proof of payment, kindly fax or email the payment slip by quoting your Company Name and any given reference number. The user ID and Password to access the online system will be sent via email.

Any registration should be accompanied with a copy of the company license.

 

The registration fee is non-refundable and can be made either by:

 1. Payment of Cash to:-

  OFFICE OF CORPORATE AFFAIRS 
  Level 4, Institut Perkhidmatan Awam
  Jabatan Perdana Menteri
  Simpang 256-24, Jalan Kampong Rimba
  Gadong BE3119
  Brunei Darussalam

  Monday – Thursday : 8:15 AM – 11:30 AM and 1:45 PM – 3:30 PM
  Saturday : 8:15 AM – 10:00 AM

  2.       Payment via Cheque or Telegraphic Transfer to:-

  GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM
  BANK ISLAM BRUNEI DARUSSALAM
  BANDAR SERI BEGAWAN BRANCH
  BRUNEI DARUSSALAM

  *Please Contact Office of Corporate Affairs to Receive the Account Number*

  The closing date for submission of proposals and quotations through online system must not be later than:

  MONDAY, 27 JANUARY 2020 AT 2:00 PM BRUNEI GMT

  Any further queries on the following matters prior to the submission, please contact:

 Office Corporate Affairs

 E-mail: rfq2020@ipa.gov.bn

 Telephone: +673 2452223 (5 lines)

 Facsimile: +673 2457734 


4/1/2022
Title 
Body 
Expires