Courses | Course Schedule | Photo Gallery | Personnel | Feedback
IPA INFORMATION
About IPA
Mission & Vision
Organisational chart
Contact
Location Map

SERVICES
Consultancy
Facility
Library

TRAINING PROGRAMME CONTENT

Code: 584020
Bengkel: Kepimpinan

Introduction

Objective

Mengenalpasti nilai-nilai serta ciri-ciri seorang pemimpin yang baik; Mempraktikkan ciri-ciri kepimpinan berdasarkan kepada situasi; Mengenalpasti key result area dan critical success factors bagi pencapaian objektif organisasi berdasarkan kepada Visi dan Misi organisasi peserta; Mengenalpasti budaya organisasi yang sesuai dengan kehendak pelanggan organisasi; Membuat perancangan dengan teratur; Menggunakan kaedah-kaedah berkomunikasi dengan berkesan; Membina pasukan dan menggalakkan motivasi.

Pre-requisite

Peserta bengkel ini terdiri dari Pegawai-Pegawai Kanan atau mereka yang berperanan sebagai pemimpin dalam organisasi.

Target Participant

Pegawai-Pegawai dari bahagian II dan III

Duration


2

Content

? Pengenalan mengenai ciri-ciri kepimpinan ? Menilai orang bawahan ? ?matching?gaya kepimpinan dengan keadaan setempat / sekitar ? komunikasi bagi pemimpin ? kepimpinan dan pasukan ? Membuat perancangan dengan teratur ? Menggunakan kaedah-kaedah berkomunikasi dengan berkesan ? Membina pasukan dan menggalakkan motivasi

IPA Institut Perkhidmatan Awam 2008